Obtenga su Presupuesto Normas ISO en 1 Minuto AQUIObtenga su Presupuesto Normas ISO en 1 Minuto AQUI

— Menu Sector TIC (10) —

LOPD Llei de protecció de Dades

LOPD Llei de protecció de Dades

LOPD Llei Orgànica de Protecció de Dades Compleixi amb la llei i eviti greus sancions Una garantia per als seus clients Obtenga su presupuesto ONLINE El seu pressupost Online Què és LOPD? La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter...
Nou Certificat ISO 25000 adequació funcional de productes SW

Nou Certificat ISO 25000 adequació funcional de productes SW

ISO / IEC 25000 Una Eina per avaluar v a la Qualitat del Producte de programari. El programari s'ha convertit avui en dia en una eina fonamental en qualsevol activitat per la qual cosa la Qualitat dels Productes Software s'ha convertit en una necessitat primordial en...
PCI DSS Seguretat en Mitjans de Pagament

PCI DSS Seguretat en Mitjans de Pagament

PCI DSS Seguretat en Mitjans de Pagament Compleixi amb la Llei i eviti responsabilitats Augmenti la confiança dels seus clients Obtenga su presupuesto ONLINE El seu pressupost Online En què consisteix la norma PCI DSS? PCI Data Security Standard (PCI DSS)  és un...

sector tic

ISO 27001 Calculi la seva Pressupost OnLine en 1 Minut Implantem ISO 27001 Manteniment (SGSI) Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació Curso Auditor Interno ISO 27001 Prepara el Examen CISA con nosotros Auditoria LOPD Adaptar-se a la LOPD ISO 22301 Continuïtat...
ISO 22301 Continuïtat del negoci

ISO 22301 Continuïtat del negoci

ISO 22301 Continuïtat del negoci Redueixi temps d'inactivitat davant incidents Minimitzi el risc de paralització de la seva activitat o negoci El seu pressupost Online Està pensant en una eina per garantir la continuïtat del seu negoci? La Norma ISO 22301 com a primer...
ISO 15504 Qualitat del SW

ISO 15504 Qualitat del SW

ISO 15504 Qualitat del SW Controli la maduresa dels seus processos de disseny Millori la seva capacitat de disseny, la productivitat i la qualitat del producte final El seu pressupost Online ISO 15504: Ampliant horitzons. La norma ISO / IEC 15504 estableix dos tipus...
ENS Esquema Nacional de Seguretat

ENS Esquema Nacional de Seguretat

ENS Esquema Nacional de Seguretat Seguretat en mitjans electrònics de l'Administració Pública Adapti als nous requisits de l'ENS 2015 Obtenga su presupuesto ONLINE ENS compliment dels requisits de protecció de la informació de l'Administració Pública L'Esquema...
ISO 27001 Seguretat de la Informació

ISO 27001 Seguretat de la Informació

ISO 27001 Seguretat de la Informació  Asseguri els actius d'informació de forma apropiada Entreu al contractes internacionals i amb grans clients El seu pressupost Online Implementar la norma ISO / IEC 27001 i estar al marge de la seva competència ISO 27001...
ISO 20000 Qualitat dels Serveis TI

ISO 20000 Qualitat dels Serveis TI

ISO 20000 Qualitat dels Serveis TI Avaluï i demostri l'Eficiència de Les seves Serveis Millori la imatge de la seva empresa en un mercat competitiu El seu pressupost Online Certifiqueu-vos en ISO 20000 i distingeixi’s de la seva competència La norma UNE - ISO / IEC...

Referències Sector TIC

Referencias INGERTEC Sector Tic - Garantía de un trabajo bien hecho

Contacti amb nosaltres

  •   Accepto la Política de privacitat

On estem

DELEGACION CENTRE
[Tel.91 748 23 38]
Madrid
Paseo de la Castellana 259
Torre de Cristal
DELEGACION NORD-OEST
[Tel.93 550 08 94]
Barcelona
Edif. Este, Moll de Barcelona, s/n DELEGACION SUD
[Tel.957 41 04 27]
Sevilla
Córdoba
Avda. Torrecilla s/n, Centro
Industrial La Torre nave 38
DELEGACION NORD
Navarra [Tel.:948 985 753]
C/ Mayor Nº 15
Burlada
Logroño
[Tel.:946 545 010]
General Vara de Rey 64
DELEGACION NORD-OEST
[Teléfono 881 242 869]
A Coruña
Calle Rua de Amio 114
Llamada gratuita 900 897 931

Auto-pressupost sense compromís

Ompli aquest formulari i rebrà automàticament el pressupost en el seu emailSector Serveis
Sector Fabricació
Altres

Si
No


Comptem amb la confiança


Certificadoras Ingertec

Col·laborem amb


Certificadoras Ingertec