Certificació de Transferència de Tecnologia - Ingertec
LlamarPresupuesto

Certificació de Transferència de Tecnologia

Realitzar de forma estructurada la transferència de tecnologia

AUTO PRESSUPOST ONLINE
LI TELEFONEM NOSALTRES
CONTACTA’NS
REFERÈNCIES INGERTEC
ON ESTEM

En què consisteix la norma UNE 166008?

La transferència de tecnologia ha estat sempre una qüestió clau en les activitats d’I+D+I. Qualsevol tecnologia pròpia desenvolupada per la Universitat o per les empreses sempre ha tingut problemes per transferir de forma adequada.

La norma UNE 166.008: 2012 permet realitzar de forma estructurada la transferència de tecnologia en qualsevol organització i té per objecte establir requisits per a la realització de la transferència de tecnologia provinent d’activitats de I+D+I.

Permet l’accés segur al ‘Patent Box’ : Reducció del 50% a la base sobre els beneficis obtinguts per la cessió temporal d’actius intangibles

El certificat en ISO 166.008 és una garantia per a l’empresa del compliment dels requisits tecnològics, comptables i legals vigents en la Llei de l’Impost de Societats, la doctrina tributària i jurisprudència aplicable, les normes nacionals i internacionals de comptabilitat i informació financera així com directrius internacionals sobre preus de transferència.

Quins avantatges obtenim implantant UNE 166.008?

mejora-eficiencia-empresarial

La identificació dels actius susceptibles de ser transferits.

economia
La determinació del seu valor raonable.
fortalecer-estructura-empresarial
La formalització de la transferència..
¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica

A qui li interessa la norma UNE 166.008?

La norma UNE 166.008 interessa principalment a:

  • Empreses que realitzin activitats d’R + D i vulguin transferir els seus resultats amb seguretat.
  • Grups empresarials espanyols que estiguin transferint tecnologia a filials seves en altres països.
  • Filials d’empreses estrangeres que realitzen activitats d’R + D a Espanya.
  • Empreses que hagin generat know how en processos productius susceptible de ser transferit
CONTACTA’NS

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2

100% d’empreses
certificades a la primera

valor3

9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos

valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de
Col·laborem amb