ISAE 3402 Asegure el control de sus procesos financieros
LlamarPresupuesto

ISAE: Compromisos de salvaguarda

Asseguri el control dels seus processos financers

AUTO PRESSUPOST ONLINE
LI TELEFONEM NOSALTRES
CONTACTA’NS
REFERÈNCIES INGERTEC
ON ESTEM

Què és ISAE 3402?

La Norma Internacional de Compromisos de salvaguarda ISAE 3402, Informes de verificació de controls en una organització de serveis,

La norma ISAE 3402 forma part de la Federació Internacional de Comptadors (IFAC) proporcionant a empreses del sector financer una eina d’avaluació independent sobre els controls de les entitats usuàries pel que fa als informes financers.

ISAE 3402 va ser desenvolupat per proporcionar un estàndard de salvaguarda internacional que permet als comptadors públics emetre un informe de salvaguarda en el context de la seguretat i confidencialitat de la informació per a ús de les organitzacions d’usuaris i els seus auditors (auditors d’usuaris) sobre els controls sobre l’externalització de serveis com ara:

 • Processos de contractació,
 • Facturació,
 • Cobraments i deutes,
 • Atenció/reclamacions/peticions
 • Sistemes d’informació

Hi ha dos tipus d’informes, Tipus I i Tipus II.

Els informes de Tipus I proporcionen:

 • Una descripció del sistema i els controls de l’organització de servei recolzada per una asseveració de l’administració i l’opinió de l’auditor sobre l’equitat d’aquesta descripció, i si els controls es van posar en funcionament.
 • Una afirmació de l’administració i una opinió de l’auditor sobre si els controls són apropiadament dissenyats per complir amb els objectius de control.

Un informe de Tipus II afegeix una afirmació de l’administració i una opinió de l’auditor sobre l’efectivitat operativa dels controls, a més de les opinions proporcionades en un informe de Tipus I.

ISAE 3402 Beneficis per a l'organització

L’estàndard ISAE 3402 brinda seguretat als clients que l’organització ha establert els controls apropiats per a la provisió de serveis.

Els beneficis o resultats esperats d’un ISAE 3402 es poden resumir en:

 • Millora l’experiència de treball en equip. Millora la capacitat per afrontar projectes en diferents unitats de negoci.
 • Planificació (activitats preestablertes en cronogrames de temps).
 • Establiment d’una gestió d’expectatives.
 • Evita la responsabilitat legal en que es té registre de tots els acords realitzats.
 • Avaluació de riscos completa i precisa.
 • Abast dels serveis adaptat als desitjos i demandes dels usuaris.
 • Ús dels estàndards d’informes apropiats.
 • L’establiment de nivells de serveis SLA i SLR proporciona una cobertura completa i una visió dels serveis.
 • Gestió de costos en un marc d’eficiència segons ISAE 3402.
 • Nombre apropiat i combinació de controls.
 • Abast adaptat als requisits i demandes dels usuaris.
 • Control apropiat, suficient i documentat (evidències).
 • Avantatges derivades de la utilització de tècniques de mostreig eficients.
 • Treball eficient controlat per les Auditories internes.
 • Estalvi de costos a l’afegir valor.
 • Mesura i avaluació del seu rendiment.
 • Anàlisi causal per conflictes sobre nivells de servei.
 • Gestió d’Obligacions contractuals.
 • Gestió de costos de suport al client.
 • Avaluació externa dels seus processos comercials.
 • Beneficis comercials.
 • Major satisfacció de l’usuari.
 • Millora en l’administració, el disseny i operació dels controls.
 • Major consciència de control dins de l’organització.
 • Identificació d’oportunitats.
¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica

Com implantar ISAE 3402?

ISAE 3402 és un projecte a rendibilitzar anualment. Una sola inversió per a un benefici continuo en el present
i futur de la seva organització

El nostre enfocament és pràctic i és centra en ajudar-lo a complir amb els seus requisits d’una manera rendible:

 • Comprenem les necessitats regulatòries i legals dels seus clients i desenvolupem una estratègia per satisfer aquestes necessitats.
 • Avaluem el seu projecte i ho enfilem amb el pla de l’auditor de servei.
 • Determinem l’abast de l’informe.
 • L’ajudem a redactar la descripció del sistema.
 • Desenvolupem els objectius de control per als seus processos.
 • Planificar un enfocament apropiat per a l’avaluació de riscos identificant els aspectes clau per a la seva gestió.
 • Ajudem al seu personal a identificar els controls i abordar-los per controlar els objectius.
 • Realitzem una avaluació comparativa del seu informe, control d’objectius i controls amb les millors pràctiques.
 • Provar l’efectivitat operativa dels seus controls.
 • L’informem sobre els resultats de les nostres proves.

Oferirem la nostra assistència a través de tallers i programes de capacitació per a la seva organització i avaluar el disseny i l’efectivitat operativa del marc de control ISAE 3402 i els seus informes.

Emetrem un informe ISAE 3402 amb les troballes significatives i les seves recomanacions.

CONTACTA’NS

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2
100% d’empreses
certificades a la primera
valor3
9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos
valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de

Col·laborem amb