LOPD T'ajudem a complir amb la LOPD
LlamarPresupuesto

LOPD Llei Orgànica de Protecció de Dades

Compleixi amb la llei i eviti greus sancions donant garantia per als seus clients

AUTO PRESSUPOST ONLINE

LI TELEFONEM NOSALTRES

CONTACTA’NS

REFERÈNCIES INGERTEC

ON ESTEM

Què és LOPD?

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD) és una llei orgànica espanyola que té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar.

La protecció de dades personals

Un dret fonamental que tots tenim, és mantenir el control de l’ús que es fa de les nostres dades personals. Es tracta d’impedir que mitjançant el tractament de les nostres dades, terceres persones o organitzacions arribin a gestionar informació que pugui perjudicar el nostre dret a la intimitat o altres drets fonamentals.

Qui ha de complir la LOPD?

La LOPD és obligatòria per a totes les empreses, persones jurídiques i organitzacions que disposin d’informació de caràcter personal. La llei determina una sèrie de requisits en funció del tipus de dades que es posseeixin:

Es tracta de dades identificatives, característiques personals, circumstàncies socials o familiars, així com d’ocupació o llocs de treball anteriors.

Són aquells que tenen a veure amb la comissió d’infraccions administratives o penals, informació de solvència patrimonial, financera o crèdits, les dades dels quals siguin responsables les administracions tributàries, de les entitats gestores i serveis de la Seguretat Social o mútues d’accidents i malalties professionals.

Són els que es refereixen a ideologia, afiliació sindical, religió o vida sexual, els que continguin dades derivades d’actes de violència de gènere així com aquells que hagin estat recollides per a finalitats policials.

¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica
CONTACTA’NS

¿Qué obtengo al contratar a INGERTEC

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2

100% d’empreses
certificades a la primera

valor3

9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos

valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de

Col·laborem amb