Verificación Informes No Financieros - Sin Complicaciones - Ley 11/2018
LlamarPresupuesto

Verificació Informació No Financera

Tota la informació sobre la nova llei 11/2018

AUTO PRESSUPOST ONLINE
LI TELEFONEM NOSALTRES
CONTACTA’NS
REFERÈNCIES INGERTEC
ON ESTEM

Nova Llei 11/2018 sobre divulgació d'informació no financera

La transposició literal de la directiva europea a Espanya suposa per a moltes empreses l’haver de fer front a aquest requisit de transparència cada vegada més comú i sol·licitat per les parts interessades i la societat en general.

La llei 11/2018 exigeix a certes empreses la realització d’una memòria anual sobre informació no financera.

Que són les memòries o informes no financers?

L’empresa ha d’aportar anualment informació no financera, la qual ha d’incloure la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats, la situació de la societat o grup de societats i l’impacte de la seva activitat sobre qüestions mediambientals i socials, al respecte de els drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal.

Finalment s’ha de verificar la informació per una Entitat de Verificació.

A qui afecta la nova llei 11/2018

ley_18-2017-1

Quin termini tenim per complir aquest requisit legal?

Comptem amb un termini màxim de tres mesos a partir del tancament de l’exercici social, és a dir el 31 de Març de 2019.

¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica

Quin és el contingut d'un informe no financer?

Els informes d’informació no financera poden convertir-se en un mal de cap per a les organitzacions ja que pot resultar un projecte més complex del que s’esperava ja que la varietat de dades a integrar i les fonts de les quals provenen que fins i tot poden estar fora de l’empresa poden complicar aquesta tasca.

Observem bàsicament en què consisteix:

Resum de requisits

Informació sobre qüestions mediambientals

 • Efectes actuals i previsibles de les activitats de l’empresa en el Medi Ambient.
 • Contaminació.
 • Economia circular.
 • Ús sostenible dels recursos.
 • Canvi climàtic.
 • Protecció de la biodiversitat.

Informació sobre qüestions socials i relatives al personal

 • Ocupació.
 • Organització del treball.

Informació sobre qüestions socials i relatives al personal

 • Salut i seguretat.
 • Formació.
 • Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 •  

Informació sobre el respecte dels drets humans

Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn

Informació sobre la societat

 • Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible
 • consumidors
 • informació fiscal

En el cas que el grup de societats no apliqui cap política en les qüestions que preveu aquest apartat 6, l’estat d’informació no financera consolidat oferirà una explicació clara i motivada sobre aquest tema

Per a la divulgació de la informació no financera referida en aquest apartat, la societat obligada a formular comptes consolidats s’ha de basar en marcs normatius nacionals, de la Unió Europea o internacionals, haurà d ‘especificar en quins marcs s’ha basat.

CONTACTA’NS

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2

100% d’empreses
certificades a la primera

valor3

9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos

valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de

Col·laborem amb