Verificación Informes No Financieros - Sin Complicaciones - Ley 11/2018
LlamarPresupuesto

Elaborem el teu

MEMÒRIA D'INFORMACIÓ NO FINANCERA

Llei 11/2018 sobre divulgació d’informació no financera
 • La transposició literal de la directiva europea Espanya suposa per a moltes empreses l’haver de fer front a aquest requisit de transparència cada vegada més comú i sol·licitat per les parts interessades i la societat en general.
 • La llei 11/2018 exigeix a certes empreses la realització d’una memòria anual sobre informació no financera.

Que són

LES MEMÒRIES O INFORMES NO FINANCERS?

 • L’empresa ha d’aportar anualment informació no financera, la qual ha d’incloure la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats, la situació de la societat o grup de societats i l’impacte de la seva activitat sobre qüestions mediambientals i socials, al respecte de els drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal.
Finalment s’ha de verificar la informació per una Entitat de Verificació.

A qui afecta la

LLEI 11/2018

Quin termini tenim per complir aquest

LLEI 11/2018

Comptem amb un termini màxim de tres mesos a partir del tancament de l’exercici social, és a dir el 31 de Març de 2019.
Rectangle 21

Quin és el contingut d'un

INFORME NO FINANCER

Els informes d’informació no financera poden convertir-se en un mal de cap per a les organitzacions ja que pot resultar un projecte més complex del que s’esperava ja que la varietat de dades a integrar i les fonts de les quals provenen que fins i tot poden estar fora de l’empresa poden complicar aquesta tasca.

Observem bàsicament en què consisteix:

ingertec: Infografía contenido informe no financiero

Resum de requisits d'un

INFORME NO FINANCER

 • Informació sobre qüestions mediambientals

  • Efectes actuals i previsibles de les activitats de l’empresa en el Medi Ambient.
  • Contaminació.
  • Economia circular.
  • Ús sostenible dels recursos.
  • Canvi climàtic.
  • Protecció de la biodiversitat.
 • Informació sobre la societat

  • Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible
  • Consumidors.
  • Informació fiscal
 • Informació sobre qüestions socials i relatives al personal

  • Ocupació.
  • Organització del treball.
 • Informació sobre qüestions socials i relatives al personal

  • Salut i seguretat.
  • Formació.
  • Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
  • Igualtat
 • Informació sobre el respecte dels drets humans
 • Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn

En el cas que el grup de societats no apliqui cap política en les qüestions que preveu aquest apartat 6, l’estat d’informació no financera consolidat oferirà una explicació clara i motivada sobre aquest tema

Per a la divulgació de la informació no financera referida en aquest apartat, la societat obligada a formular comptes consolidats s’ha de basar en marcs normatius nacionals, de la Unió Europea o internacionals, haurà d ‘especificar en quins marcs s’ha basat.

 

Opinions dels nostres clients

HIDRÁULICA Y FOTOVOLTAICA
Estamos muy contentos con la labor de Ingertec. Personal competente y efectivo.
SURFACES FOR CLIMBING
Trato cordial, profesional y rapidez en el servicio. Muy contentos con Ingertec. Lo recomendamos 100%
SERVICIOS HOSTELEROS A COLECTIVIDADES S.L.
Ingertec es una empresa muy competente, profesional y con una importante experiencia en el sector. Gracias a su gran versatilidad podemos cubrir las lagunas que nuestra necesaria especialización impide afrontar con garantía
JAZZTEL
Son muy buenos profesionales y cuentan con los mejores técnicos en su equipo.
McNeil
Destacaría especialmente la ayuda que nos proporcionan ante cualquier solicitud de la índole que sea. Nos sentimos realmente satisfechos con la labor que han realizado, así como la alta profesionalidad de todo su personal
TAM COLMENERO
Grandes profesionales, excelente servicio.
LIFE CARE
Los profesionales de Ingertec han hecho una labor de seguimiento y aclaración de dudas que ha permitido a nuestra empresa no apartarse de su día a día.

Articles relacionats amb

LEY 11/2018

requisitos-informes-no-financieros

Nous requisits per Informes no financers

L’obligació de les empreses de més de 500 empleats a la publicació o divulgació d’informació no financera queda recollida en la transposició de la normativa europea a través de la llei 11/2018. Més informació

Coneix el cost
per la teva empresa

La matèria i objectius de la llei 11/2018 són elements molt amplis i complejos.Contar amb una ajuda externa especialitzada i objectiva, pot ser un mitjà per agilitzar i avançar ràpidament en la consecució de l’objectiu d’explicar una memòria o informe no financers d’acord amb el compliment legal i les necessitats de l’empresa.

Sollicitar pressupost

Ajuda especialitzada i objectiva