Curs ISO 9001 14001 Online - Ingertec
LlamarPresupuesto

Curs ISO 9001 14001 Online

Curso : MA14003E

Curso ISO 9001 14001 ONLINE
Curs ISO 9001 14001 Online
Tècnic en Gestió Integrada
de Sistemes de Qualitat.
Dirigit A

Dirigit A:

 • Responsables de la implantació i de la gestió d’un Sistema de Gestió Integrat en empreses i organitzacions, així com a tots aquells professionals i tècnics que participin en la seva gestió dins de les mateixes.
  Membres d’organitzacions certificades o en vies de certificació segons la ISO 9001 i / o ISO 14001 que puguin requerir l’enllaç d’ambdós sistemes de gestió.
  Diplomats i llicenciats que vulguin completar la seva formació en el desenvolupament d’un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi dins d’empreses i organitzacions.
  Professionals que desitgin ampliar coneixements, així com adquirir competències, per desenvolupar la seva tasca en sectors relacionats amb la Qualitat i el Medi Ambient i en la seva integració en les empreses o organitzacions.

Certificats:

Els alumnes que realitzin tots els mòduls i superin les proves d’avaluació establertes, obtindran un diploma acreditatiu del curs expedit per Ingertec.

Objectius del Curs

Objectius del Curs

 • Conèixer i interpretar els requisits corresponents a les Normes ISO 9001 i ISO 14001.
  Adquirir els coneixements necessaris per elaborar el Manual de Gestió Integrat i altra documentació segons la normativa vigent.
  Adquirir els coneixements necessaris per implantar i integrar els Sistemes de Gestió de la Qualitat i Gestió Ambiental a l’empresa.
  Adquirir els coneixements necessaris per dur a terme una avaluació del desenvolupament del Sistema que permeti dirigir la gestió cap a una millora contínua de l’activitat empresarial.
  Conèixer el desenvolupament en les organitzacions de la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió segons la ISO 9001 i ISO 14001.
  Conèixer la legislació aplicable tant en l’àmbit Mediambiental com en el de Prevenció de Riscos Laborals.
  Oferir una base sòlida dels Sistemes de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient, necessària per optimitzar la seva gestió integrada.

Per a què et prepara?

El curs ISO 9001 14001 Online de Sistemes de Gestió Integrat proporciona una formació actual i completa per implantar i gestionar un sistema de qualitat Integrat a l’empresa i poder desenvolupar les activitats i els processos industrials segons els paràmetres establerts a les Normes ISO 9001 i ISO 14001 .

Respostes pràctiques que trobarà en el curs

 • Què és un Sistema de Gestió Integrat?
 • Com s’implanta un Sistema de Gestió Integrat?
 • Quins avantatges té la implantació d’un Sistema de Gestió Integrat a l’empresa?
 • Com es gestiona i es manté un Sistema Integrat de les Normes ISO 9001 i ISO 14001?
 • Quines són les correspondències, des del punt de vista de la integració, entre ISO 9001 i ISO 14001?
Programa

Programa:

El Curs ISO 9001 14001 Online es divideix en Mòduls Temàtics compostos d’unitats mínimes d’aprenentatge

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE GESTIÓ INTEGRATS.

 • 1. Antecedents històrics: Normalització:
  • Àmbit Europeu.
  • Àmbit Estatal.
 • 2. Sistemes de Gestió i Sistemes de Gestió Integrats:
  • Avantatges de la Integració de Sistemes
 • 3. Les Normes ISO 9001 i ISO 14.001:
  • ISO 9.001.
  • ISO 14.001.
  • Correspondència entre Normes.
 • 4. Justificació de la Implantació d’un SGI a l’empresa.

MÒDUL II: SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT: ISO 9001: 2.008

 • 1. Introducció.
 • 2. Objectius i estructura de la Norma.
 • 3. Requisits de la Norma i Política de Qualitat.
 • 4. Elaboració de la documentació.

MÒDUL III: SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL: ISO 14001: 2.004

 • 1. Introducció.
 • 2. Objectius i estructura de la Norma.
 • 3. Requisits de la Norma i Política Ambiental.
 • 4. Aspectes legals i legislació mediambiental aplicable.
 • 5. Elaboració de la documentació

MÒDUL IV: SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT

 • 1. Introducció.
 • 2. Documentació del SGI.
 • 3. Planificació.
 • 4. Mesura i seguiment.
  • Objectius.
   Indicadors.
   no conformitats
 • 5. Avaluació i millora contínua.
  • Revisió per la Direcció.

Deixa un comentari