LlamarPresupuesto
Obtenga su Presupuesto Normas ISO en 1 Minuto AQUIObtenga su Presupuesto Normas ISO en 1 Minuto AQUI

EMAS Auditoria Ambiental

EMAS Auditoria Ambiental

EMAS Millori el seu acompliment mediambiental

Millori el seu acompliment mediambiental

EMAS un medio para difundir una gestión responsable

EMAS un mitjà per difondre una gestió responsable

 

EMAS pressupost Online

EMAS: Una gestió Medi Ambiental reconeguda

EMAS és un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental (Eco-Management and Audit Scheme [EMAS]) és un sistema posat a disposició d’organitzacions que de forma voluntària vulguin:

 • Avaluar i millorar el seu comportament mediambiental.
 • Difondre la informació pertinent relacionada amb la seva gestió mediambiental, al públic i a altres parts interessades.

EMAS és símbol de la gestió mediambiental moderna, de la transparència i de la participació mediambiental, i està concebut com un sistema de mercat.

L’objectiu específic d’EMAS és promoure la millora contínua del comportament mediambiental de les organitzacions mitjançant:

 • L’avaluació sistemàtica, objectiva i periòdica del funcionament dels sistemes de gestió.
  La difusió de la informació sobre el comportament mediambiental de l’organització.
  El diàleg obert amb el públic i altres parts interessades.
  La formació del personal de l’organització, de manera professional i permanent, que comporti a la implicació activa en la millora del comportament mediambiental.

Què obtinc implantant EMAS?

Z

Una Gestió mediambiental de qualitat

Z

Compliment legal

Un Compliment de la legislació mediambiental existent: afavorint l’obtenció d’ajudes, permisos i llicències.

Però a banda d’aquests avantatges, l’adhesió al Reglament EMAS comporta una sèrie de beneficis associats a la implantació de Sistemes de Gestió, que poden agrupar-se en dos tipus:

Z

Beneficis fàcilment quantificables

Z

Beneficis sense costos associats

D’entre els beneficis fàcilment quantificables destaquen, després de l’experiència adquirida en la implantació de Sistemes de Gestió en Centres Industrials, fonamentalment la reducció de costos. Aquesta reducció de costos es produeix fonamentalment gràcies a:

Z

Reducció de consums

Reducció dels consums de recursos naturals (energia, aigua i matèries primeres).
Z

Minimització dels residus generats

Z

Recuperació

Recuperació de subproductes, mitjançant la nova ocupació en el procés propi, o en altres processos.

No obstant això, la major part dels beneficis que una organització pot trobar a l’adhesió a EMAS són difícils de calcular i estimar pels procediments habituals, són els anomenats beneficis sense costos associats.

Aquests beneficis intangibles solen estar relacionats amb:

Z

Millora de les relacions amb les autoritats

Millora de les relacions amb les autoritats, permetent accedir a subvencions, ajudes fiscals, etc., i garantint el compliment amb la legislació.
Z

Avantatges competitius:

Millora la imatge de l’organització de cara a clients, accionistes, socis, etc.

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

Economia

 • Plans adaptats per a PIMEs
 • Integració amb altres sistemes de qualitat i energia ISO 9001 – EFQM – ISO 50001 – Petjada de Carboni
 • Obtingui el mateix benefici que les grans empreses

Garantía

 • 100% d’empreses certificades
 • Garantia de certificació per contracte

Trucada gratuïta 900 897 931

 

Altres Serveis Energètics

 • ISO 50001
 • Auditories Energètiques – Enllumenat – Pimes
 • Estudis d’Energies Renovables (solar, biomassa, geotèrmia, aero tèrmia …)
 • Càlcul de la petjada de carboni

A qui va dirigida la norma EMAS?

El Reglament EMAS està dirigit a qualsevol tipus d’organització, companyies, societats, empreses, autoritats o institucions, o part d’elles, tinguin o no personalitat jurídica, sigui pública o privada, que desitgin avaluar i millorar la seva gestió mediambiental, donant compte periòdicament del funcionament d’aquest sistema a través d’una declaració mediambiental verificada per organismes independents. 

Referències

Referències INGERTEC Garantia d'un treball ben fet

Contacti amb nosaltres

 •   Accepto la Política de privacitat

On estem

DELEGACION CENTRE
[Tel.91 748 23 38]
Madrid
Paseo de la Castellana 259
Torre de Cristal
DELEGACION NORD-OEST
[Tel.93 550 08 94]
Barcelona
Edif. Este, Moll de Barcelona, s/n DELEGACION SUD
[Tel.957 41 04 27]
Sevilla
Córdoba
Avda. Torrecilla s/n, Centro
Industrial La Torre nave 38
DELEGACION NORD
Navarra [Tel.:948 985 753]
C/ Mayor Nº 15
Burlada
Logroño
[Tel.:946 545 010]
General Vara de Rey 64
DELEGACION NORD-OEST
[Teléfono 881 242 869]
A Coruña
Calle Rua de Amio 114
Llamada gratuita 900 897 931

Auto-pressupost sense compromís

Ompli aquest formulari i rebrà automàticament el pressupost en el seu email



Sector Serveis
Sector Fabricació
Altres

Si
No















Comptem amb la confiança


Certificadoras Ingertec

Col·laborem amb


Certificadoras Ingertec