Evaluació Seguretat Sector Cosmètics - Ingertec
LlamarPresupuesto

Evaluació Seguretat Sector Cosmètics

Avaluació de Seguretat i Expedient
d’Informació de Productes Cosmètics

Al juliol d’aquest any serà obligatori Realitzar una Avaluació de Seguretat i un Expedient d’Informació en les empreses del sector. Aquestes avaluacions i informes seran obligatoris a Europa, segons el Reglament CE 1223/2009.

Actualment, els productes cosmètics es regeixen per la Directiva 76/768/CEE, però com que s’han introduït moltes modificacions, cada estat membre fa les seves disposicions i cal modificar més coses, van decidir crear un marc legal únic a nivell de la comunitat europea, que s’ha traduït als diferents idiomes.

Vegeu el link amb els documents de referència

Sorgeix així el Reglament (CE) núm º 1223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre els productes cosmètic; que busca simplificar el marc legal per al mercat a la UE i facilitar la lliure circulació de cosmètics. Basant, el que es pretén és buscar la seguretat del producte cosmètic acabat. Va entrar en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOUE, és a dir, l’11 de gener de 2010; i serà d’obligat compliment a partir de l’11 de juliol d’aquest any. Actualment estem en el període d’adaptació.

REGLAMENT (CE) 1223/2009 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL.pdf

En el nou reglament cal tenir en compte diversos aspectes, com que es dóna més importància a la vigilància del mercat i notificacions d’efectes adversos, etiquetatge, experimentació amb animals (en cosmètics ja estava prohibida però es prohibeix també en matèries primeres), regulació dels claims … però sobretot, que:

Puede interesarte...  Vuitena edició dels Premis Cosmètica i Farmàcia

Els productes cosmètics

Tant els nous com els que ja estan al mercat, hauran de ser notificats a nivell europeu a través de CPNP (Cosmetic Productes Notification Portal).

Les empreses cosmètiques

LLes empreses hauran d’avaluar la seguretat i disposar d’un expedient d’informació de cada un dels productes cosmètics, que segons l’article 10 (2) del Reglament, només podrà ser realitzat per “una persona en possessió d’un títol o una altra evidència títols expedits al final d’un curs universitari d’estudi teòric i pràctic en farmàcia, toxicologia, medicina o una disciplina similar o un curs reconegut com a equivalent a un Estat membre “. Ara mateix no hi ha molts tècnics formats, i algunes empreses se’ls encarrega a organismes externs.

L’informe de seguretat

D’acord amb l’annex I, l’informe de seguretat constarà de dues parts:

 • La part A, a la qual s’aporta tota la informació necessària per a l’avaluació de la seguretat del producte;
 • i la part B, en què s’utilitza aquesta informació per treure unes conclusions de seguretat (informe de seguretat). L’informe s’ha d’actualitzar sempre que hi hagi algun canvi.

En aquest Expedient caldrà incloure:

 Descripció del producte cosmètic  

 Mètode de fabricació , declaració de GMPs (no és obligatori estar certificat però sí declarar que es compleixen), certificar que el producte no ha estat experimentat en animals (ni les matèries primeres si són noves)

 Informe de Seguretat , amb les seves dues parts:

 • A-INFORMACIÓ DE SEGURETAT
  • 1. Composició quali i quantitativa
  • 2. Característiques FQ i estabilitat
  • 3. Microbiologia
  • 4. Impureses, traces, informació sobre material de condicionament
  • 5. Ús normal i raonablement previsible
  • 6. Exposició al producte
  • 7. Exposició a les substàncies
  • 8. Perfil toxicològic de les substàncies
  • 9. Efectes no desitjats i no desitjats greus
  • 10. Altra informació sobre el producte (estudis d’eficàcia, claims …)
 •  B-AVALUACIÓ DE SEGURETAT
  • 1. Conclusió de l’avaluació
  • 2. Etiquetatge, advertències i instruccions d’ús
  • 3. Raonament
  • 4. Credencials de l’Assessor de Seguretat i aprovació (Dades, Data i Signatura)
Puede interesarte...  Dia Mundial Eficiència Energetica 2013

Per què escollir a INGERTEC?

En INGERTEC tenim 100% d’empreses certificades, totes les empreses que han passat l’auditoria de certificació amb INGERTEC s’han certificat.

Ens adaptem al client, a la seva necessitat, al seu temps per aconseguir l’èxit de la certificació de manera ràpida i eficaç.

Comprovi, truqui’ns al 900 897 931  o escriviu-nos a  info@ingertec.com Contacta Amb Nosaltres

Comprovi mateix vostè pot saber el preu d’una consultoria per a la implantació del seu sistema de manera immediata i sense cap compromís per la seva banda, realitzant un Pressupost On Line

Comprovi ara mateix i conegui el seu cost. Pressupost Onine Normas ISO

Deixa un comentari