ISO 22716 Requisits Legals - Ingertec
LlamarPresupuesto

ISO 22716 Requisits Legals

ISO 22716

Requisits Legals

GMPs OBLIGATÒRI A EUROPA i CATALUNYA:

Després de la modificació de la Directiva Europea 76/768/CEE duta a terme el 9 de març de 2009, és obligatori per als fabricants de productes cosmètics, el complir amb uns requisits de bones pràctiques (GMP).

Serà aplicable a partir del 11 juliol 2013!

.. El Reglament de la (CE) N º 1223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009 sobre els productes cosmètics, va ser publicat en Diari Oficial desembre 22, 2009 i entrar en vigor el 11 gener 2010

Aquesta modificació, deroga la Directiva 76/768/CEE, llevat l’article 4 ter d’aquesta Directiva, que es deroga amb efectes a partir de l’1 de desembre de 2010 per l’entrada en vigor de l’article 15, apartat 1 i 2 sobre substàncies classificades com CMR.

Els tipus de productes cosmètics dins de l’abast d’aquesta normativa serien: cremes, emulsions, locions, gels i olis per a la pell (mans, cara, peus, etc …), màscares facials, bases tintades (líquid, pastes, pols) , pols de maquillatge, pols per després del bany, pols higiènics, perfums, desodorants i productes de la cura del cabell entre d’altres.

ELS OBJECTIUS DEL REGLAMENT SÓN:

  • MÉS SEGURETAT JURÍDICA: APLICACIÓ UNIFORME A LA UE PER BENEFICIAR AL CONSUMIDOR:
   Esmenar la inseguretat jurídica tenir 55 directives diferents i posar remei a les incoherències, establint un conjunt de definicions i mesures de desenvolupament. A fi d’evitar divergències en la transposició nacional la Comissió va modificar la forma jurídica de l’acte, que passa de directiva a reglament (aplicació directa).
  • MÉS SEGURETAT DEL PRODUCTE
   Incrementar la seguretat dels productes cosmètics ja que la Directiva anterior sobre cosmètics no preveia requisits clars per a l’avaluació de seguretat.
  • REDUCCIÓ COSTOS ADMINISTRATIUS
   Es redueixen els tràmits innecessaris, es clarifiquen els requisits mínims de seguretat, se simplifiquen els requisits de notificació, es facilita el comerç transfronterer amb una aplicació més uniforme a la UE, etc. Tot això redundarà en una reducció de costos per al sector i per tant en un benefici per als consumidors.
Puede interesarte...  Nou Certificat ISO 25000 adequació funcional de productes SW

ELS PRINCIPALS ASPECTES DEL REGLAMENT:

 •  Àmbit d’aplicació, definició de producte cosmètic i principis generals
  Es manté l’àmbit de la definició de productes cosmètics i es proposen noves definicions com a fabricant, importador, comercialització, efecte no desitjat, efecte no desitjat greu, etc.
  S’introdueix el concepte de persona responsable establerta a la comunitat.
  S’introdueixen principis en l’àmbit de les bones pràctiques de fabricació, el mostreig i anàlisi, així com les reclamacions relatives als productes cosmètics.
 • Etiquetatge i informació als consumidors
  S’inclou en l’etiquetatge dels productes cosmètics un pictograma que fa referència a la data de durada mínima, requisits mínims per a l’avaluació de seguretat i l’expedient d’informació sobre el producte.
 • Seguretat del producte 
  Règim diferenciat basat en l’avaluació del risc per a les substàncies carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció (CMR), es permet, en condicions estrictes, l’ús de les substàncies CMR 1 i 2 si es comprova que el seu ús en cosmètics és segur. Control dels processos i el laboratori de control de qualitat.
 • Cooperació administrativa i notificació 
  Es proposa un sistema de notificació simplificat, centralitzat i electrònic.
  Es consoliden la col·laboració administrativa entre les autoritats competents i l’aplicació de les bones pràctiques administratives.
 • Efectes no desitjats
  S’adopta un plantejament per a la gestió dels efectes no desitjats i els efectes no desitjats greus.
  Aquestes dades s’incorporaran a l’informe sobre la seguretat del producte cosmètic i es comunicaran al públic.
  S’ha d’informar activament a les autoritats competents sobre els efectes no desitjats greus.
 • Assajos en animals
  Es manté l’estratègia global de prohibició de l’experimentació amb animals per als productes acabats i el calendari de terminis per a la prohibició de la comercialització de productes cosmètics que continguin ingredients o combinacions d’ingredients que hagin experimentat en animals
Puede interesarte...  Infoss Formació es certifica en ISO 9001

CONCLUSIONS

.. l’entrada en vigor del Reglament redundarà en una menor incertesa legal i en la creació de més negoci.

Es prima la seguretat per al consumidor mantenint els costos administratius a un nivell raonable perquè la indústria segueixi invertint en innovació

L’eliminació de divergències entre legislacions nacionals (mitjançant un reglament i no una directiva) permetrà a cada indústria nacional fomentar la seva expansió en el mercat interior de la UE.

Per què escollir a INGERTEC?

En INGERTEC tenim 100% d’empreses certificades, totes les empreses que han passat l’auditoria de certificació amb INGERTEC s’han certificat.

Ens adaptem al client, a la seva necessitat, al seu temps per aconseguir l’èxit de la certificació de manera ràpida i eficaç.

Comprovi, truqui’ns al 900 897 931  o escriviu-nos a  info@ingertec.com Contacta Amb Nosaltres

Comprovi mateix vostè pot saber el preu d’una consultoria per a la implantació del seu sistema de manera immediata i sense cap compromís per la seva banda, realitzant un Pressupost On Line

Comprovi ara mateix i conegui el seu cost. Pressupost Onine Normas ISO

Deixa un comentari