LlamarPresupuesto
Obtenga su Presupuesto Normas ISO en 1 Minuto AQUIObtenga su Presupuesto Normas ISO en 1 Minuto AQUI
LOPD Llei de protecció de Dades

LOPD Llei Orgànica de Protecció de Dades

LOPD Compleixi amb la llei i eviti greus sancions

Compleixi amb la llei i eviti greus sancions

LOPD Una garantia per als seus clients

Una garantia per als seus clients

LOPD pressupost Online

Què és LOPD?

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD) és una llei orgànica espanyola que té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar.

La protecció de dades personals

Un dret fonamental que tots tenim, és mantenir el control de l'ús que es fa de les nostres dades personals. Es tracta d'impedir que mitjançant el tractament de les nostres dades, terceres persones o organitzacions arribin a gestionar informació que pugui perjudicar el nostre dret a la intimitat o altres drets fonamentals.

Qui ha de complir la LOPD?

La LOPD és obligatòria per a totes les empreses, persones jurídiques i organitzacions que disposin d'informació de caràcter personal. La llei determina una sèrie de requisits en funció del tipus de dades que es posseeixin:

 • Dades de nivell Bàsic
  Es tracta de dades identificatives, característiques personals, circumstàncies socials o familiars, així com d’ocupació o llocs de treball anteriors.
 • Dades de nivell mitjà
  Són aquells que tenen a veure amb la comissió d’infraccions administratives o penals, informació de solvència patrimonial, financera o crèdits, les dades dels quals siguin responsables les administracions tributàries, de les entitats gestores i serveis de la Seguretat Social o mútues d’accidents i malalties professionals.
 • Dades de nivell alt 
  Són els que es refereixen a ideologia, afiliació sindical, religió o vida sexual, els que continguin dades derivades d’actes de violència de gènere així com aquells que hagin estat recollides per a finalitats policials.

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

Consultoria - Auditoria LOPD

 • Consultoria Adaptació LOPD 
  — Abordem el Compliment de la LOPD de forma adaptada a la seva empresa
 • Auditoria LOPD
  — Auditories d'adequació a nous requisits
  — Manteniment del "Document de Seguretat"
  — Auditories bianuals obligatòries per a dades de nivell Mitjà-Alt

Servei Integral

 • Resolem de forma integral tots els requisits LOPD
 • Actualitzacions Legals de compliment
 • Auditories Periòdiques
 • Suport permanent de dubtes sobre protecció de dades

Web i comerç electrònic

 • Assessorament LSSICE
  — Adequació de la pàgina web a la llei i la LSSICE

Trucada gratuïta 900.897.931 width=

Referències

Referències INGERTEC Garantia d'un treball ben fet

Contacti amb nosaltres

 •   Accepto la Política de privacitat

On estem

DELEGACION CENTRE
[Tel.91 748 23 38]
Madrid
Paseo de la Castellana 259
Torre de Cristal
DELEGACION NORD-OEST
[Tel.93 550 08 94]
Barcelona
Edif. Este, Moll de Barcelona, s/n DELEGACION SUD
[Tel.957 41 04 27]
Sevilla
Córdoba
Avda. Torrecilla s/n, Centro
Industrial La Torre nave 38
DELEGACION NORD
Navarra [Tel.:948 985 753]
C/ Mayor Nº 15
Burlada
Logroño
[Tel.:946 545 010]
General Vara de Rey 64
DELEGACION NORD-OEST
[Teléfono 881 242 869]
A Coruña
Calle Rua de Amio 114
Llamada gratuita 900 897 931

Auto-pressupost sense compromís

Ompli aquest formulari i rebrà automàticament el pressupost en el seu emailSector Serveis
Sector Fabricació
Altres

Si
NoComptem amb la confiança


Certificadoras Ingertec

Col·laborem amb


Certificadoras Ingertec