LlamarPresupuesto
Obtenga su Presupuesto Normas ISO en 1 Minuto AQUIObtenga su Presupuesto Normas ISO en 1 Minuto AQUI
Marcatge CE

Marcatge CE Directiva de Seguretat per a productes comercialitzats a la UE

Marcatge CE Recomanacions pràctiques, assessoria i orientació

Recomanacions pràctiques, assessoria i orientació

Marcatge CE Què directives afecten als meus productes?

Què directives afecten als meus productes?

Pressupost Online Marcatge CE

Què és el MARCAT CE?

El MARCATGE CE consisteix en una etiqueta de conformitat d'un fabricant o importador on es declara el compliment amb totes les normatives aplicables (seguretat, construcció, productes sanitaris, EMC, altres).

El marcatge CE ens indica:

 • Que un producte és conforme amb la totalitat dels requeriments de les directives que li apliquen.
 • Que el producte s’adequa a totes les normatives comunitàries.
 • Han estat realitzats els procediments propis d’avaluació de la conformitat..

A qui afecta el MARCATGE CE?

Les directives de dirigeixen en general a productes destinats a la seva comercialització o posada en servei per primera vegada en el mercat comunitari.

Els Estats de la Comunitat Europea no poden limitar la comercialització de productes que no portin el marcatge CE però, la Declaració de conformitat és ja imperativa per a la immensa majoria de productes venuts a la UE, i és obligatori per a aquells productes o serveis per als quals les normatives siguin d'aplicació.

L'anterior afecta també a productes importats de països tercers, nous o usats.

Un producte NO pot portar el marcatge CE si no hi ha una normativa que empari la seva col·locació.

Com és el procés del MARCATGE CE?

1. Procés de Marcat amb AVALUACIÓ DE LA CONFORMITAT

N

FASE DE PRODUCTE

 • Comprovar si el producte està dins de l’àmbit d’aplicació de les directives.
 • Assegurar-se que es compleixen els requisits fonamentals.

N

FASE D'AVALUACIÓ DE LA CONFORMITAT

 • Determinar si hi ha normes europees harmonitzades.
 • Seguir el procediment d’avaluació de la conformitat.
 • Comprovar si ha d’intervenir un organisme notificat.

N

FASE DE DOCUMENTACIÓN

 • Elaboración de la documentación técnica.
 • Emisión del certificado.

N

FASE DE COL·LOCACIÓ

 • Col·locació del Marcat CE.

2. Procés de Marcat AMB autocertificació.

En el cas que no es requereixi per a l'avaluació de conformitat la intervenció d'un organisme notificat, el fabricant té oberta la possibilitat de la autocertificació

En aquest cas els passos per a la autocertificació són els següents:

N

Passos per a la autocertificació

 • Anàlisi de les normes europees harmonitzades.
 • Elaboració de la documentació tècnica.
 • Elaboració del manual d’instruccions.
 • Emissió de la declaració de conformitat.
 • Col·locació del Marcat CE.

¿Qué obtengo al contratar a INGERTEC?

Economía

 • Diagnóstico Previo: Propuesta inicial de Asesoría
 • Esquema del Proyecto.
 • Expediente técnico
 • Desarrollo de la documentación

Economía

 • Acortamos los tiempos
 • Minimizamos los recursos necesarios
 • Cobertura nacional
 • Le asesoramos en todas las fases de su proyecto

Servicio Integral

 • Gestión Integral
 • Servicio de Asesoría
 • Diseño e Implantación

Referències

Referències INGERTEC Garantia d'un treball ben fet

Contacti amb nosaltres

 •   Accepto la Política de privacitat

On estem

DELEGACION CENTRE
[Tel.91 748 23 38]
Madrid
Paseo de la Castellana 259
Torre de Cristal
DELEGACION NORD-OEST
[Tel.93 550 08 94]
Barcelona
Edif. Este, Moll de Barcelona, s/n DELEGACION SUD
[Tel.957 41 04 27]
Sevilla
Córdoba
Avda. Torrecilla s/n, Centro
Industrial La Torre nave 38
DELEGACION NORD
Navarra [Tel.:948 985 753]
C/ Mayor Nº 15
Burlada
Logroño
[Tel.:946 545 010]
General Vara de Rey 64
DELEGACION NORD-OEST
[Teléfono 881 242 869]
A Coruña
Calle Rua de Amio 114
Llamada gratuita 900 897 931

Auto-pressupost sense compromís

Ompli aquest formulari i rebrà automàticament el pressupost en el seu emailSector Serveis
Sector Fabricació
Altres

Si
NoComptem amb la confiança


Certificadoras Ingertec

Col·laborem amb


Certificadoras Ingertec