MARCATGE CE Declaració de Conformitat
LlamarPresupuesto

Marcatge CE

Recomanacions pràctiques, assessoria i orientació

AUTO PRESSUPOST ONLINE
LI TELEFONEM NOSALTRES

CONTACTA’NS

REFERÈNCIES INGERTEC

ON ESTEM

Què és el MARCAT CE?

El MARCATGE CE consisteix en una etiqueta de conformitat d’un fabricant o importador on es declara el compliment amb totes les normatives aplicables (seguretat, construcció, productes sanitaris, EMC, altres).

El marcatge CE ens indica:

 • Que un producte és conforme amb la totalitat dels requeriments de les directives que li apliquen.
 • Que el producte s’adequa a totes les normatives comunitàries.
 • Han estat realitzats els procediments propis d’avaluació de la conformitat.

A qui afecta el MARCATGE CE?

Les directives de dirigeixen en general a productes destinats a la seva comercialització o posada en servei per primera vegada en el mercat comunitari.

Els Estats de la Comunitat Europea no poden limitar la comercialització de productes que no portin el marcatge CE però, la Declaració de conformitat és ja imperativa per a la immensa majoria de productes venuts a la UE, i és obligatori per a aquells productes o serveis per als quals les normatives siguin d’aplicació.

L’anterior afecta també a productes importats de països tercers, nous o usats.

Un producte NO pot portar el marcatge CE si no hi ha una normativa que empari la seva col·locació.

¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica

Com és el procés del MARCATGE CE?

FASE DE PRODUCTE

 • Comprovar si el producte està dins de l’àmbit d’aplicació de les directives.
 • Assegurar-se que es compleixen els requisits fonamentals.

FASE D’AVALUACIÓ DE LA CONFORMITAT

 • Determinar si hi ha normes europees harmonitzades.
 • Seguir el procediment d’avaluació de la conformitat.
 • Comprovar si ha d’intervenir un organisme notificat.

FASE DE DOCUMENTACIÓN

 • Elaboración de la documentación técnica.
 • Emisión del certificado.

FASE DE COL·LOCACIÓ

 • Col·locació del Marcat CE.

En el cas que no es requereixi per a l’avaluació de conformitat la intervenció d’un organisme notificat, el fabricant té oberta la possibilitat de la autocertificació

En aquest cas els passos per a la autocertificació són els següents:

Passos per a la autocertificació

 • Anàlisi de les normes europees harmonitzades.
 • Elaboració de la documentació tècnica.
 • Elaboració del manual d’instruccions.
 • Emissió de la declaració de conformitat.
 • Col·locació del Marcat CE.
CONTACTA’NS

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2

100% d’empreses
certificades a la primera

valor3

9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos

valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de

Col·laborem amb