Personal Investigador: Beneficis Socials - Ingertec
LlamarPresupuesto

Personal Investigador: Beneficis Socials

Personal Investigador: Beneficis Socials

Què és la Bonificació per Personal Investigador?

Consisteix en la bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes respecte del personal investigador.

Tot això mantenint l’aplicació a la cotització relativa als treballadors inclosos en els grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al règim general de la Seguretat Social, així com els tipus de contracte admesos i el règim de compatibilitat amb altres mesures incentivadores de suport a la contractació.

De cara a la seguretat en l'aplicació d'aquestes bonificacions s'ha establert un procediment de INFORMES MOTIVATS vinculants atorgat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç De cara a la seguretat en l'aplicació d'aquestes bonificacions s'ha establert un procediment de INFORMES MOTIVATS vinculants atorgat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
Els informes motivats vinculants es complementen i necessiten d'una Certificació de Personal Investigador per entitat acreditada per ENAC Els informes motivats vinculants es complementen i necessiten d'una Certificació de Personal Investigador per entitat acreditada per ENAC
Com a mecanisme de control, les empreses que s'apliquin la bonificació en deu o més investigadors al llarg de tres mesos o més en un exercici, hauran d'aportar informe motivat obligatòriament. Com a mecanisme de control, les empreses que s'apliquin la bonificació en deu o més investigadors al llarg de tres mesos o més en un exercici, hauran d'aportar informe motivat obligatòriament.

En INGERTEC podem ajudar a:

Complir amb les condicions exigides per a l'adquisició i manteniment dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social per la dedicació de personal a activitats I+D+I mitjançant un estudi tècnic/econòmic i fiscal. Complir amb les condicions exigides per a l'adquisició i manteniment dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social per la dedicació de personal a activitats I+D+I mitjançant un estudi tècnic/econòmic i fiscal.
Elaborar la documentació i el projecte per obtenir reeixidament la Certificació en Personal Investigador. Elaborar la documentació i el projecte per obtenir reeixidament la Certificació en Personal Investigador.
Realitzar la tramitació i la interlocució amb l'administració per a l'obtenció de l'informe motivat vinculant. Realitzar la tramitació i la interlocució amb l'administració per a l'obtenció de l'informe motivat vinculant.

Quantia i Càlcul de les Bonificacions
Quantia de la bonificació per personal Investigador
Per a les contingències comunes el 23,60 per 100 serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per 100 a càrrec del treballador.

 

Com ens apliquem les Bonificacions

Exemple Aplicació Personal Investigador

Informació per descarregar
 

Per què escollir a INGERTEC?

En INGERTEC tenim 100% d’empreses certificades, totes les empreses que han passat l’auditoria de certificació amb INGERTEC s’han certificat.

Ens adaptem al client, a la seva necessitat, al seu temps per aconseguir l’èxit de la certificació de manera ràpida i eficaç.

Comprovi, truqui’ns al 900 897 931  o escriviu-nos a  info@ingertec.com Contacta Amb Nosaltres

Comprovi mateix vostè pot saber el preu d’una consultoria per a la implantació del seu sistema de manera immediata i sense cap compromís per la seva banda, realitzant un Pressupost On Line

Comprovi ara mateix i conegui el seu cost. Pressupost Onine Normas ISO

Puede interesarte...  CEN / TS 16555-1 S'Aprova el nou Sistema de Gestió per al Desenvolupament de la Innovació

Deixa un comentari