Política de Privacitat
LlamarPresupuesto

TERMES I CONDICIONS

 

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web.

L’ús de la pàgina web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets del lloc web.

El present apartat i les condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol tipus de controvèrsia o litigi relatiu a l’ús d’aquest lloc web serà interpretat d’acord amb les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d’aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents dins l’àmbit territorial Espanyol, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur.

Política de Propietat Intel·lectual

INGERTEC no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de www.ingertec.com. Amb els límits establerts a la llei, INGERTEC no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

INGERTEC no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Està absolutament prohibit, l’ús del web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

La pàgina d’Internet de www.ingertec.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que INGERTEC no pot controlar. Per tant, INGERTEC no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers.

INGERTEC és propietària dels drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web i dels elements continguts en el mateix: textos, imatges, sons, vídeos, marques, logotips, disseny, etc. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc Web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de INGERTEC.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements d’aquest lloc web sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de INGERTEC, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

INGERTEC es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

INGERTEC no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de INGERTEC Internacional. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, INGERTEC es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional , o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, INGERTEC no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

INGERTEC no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

INGERTEC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

En el procés de registre l’usuari serà igualment responsable de facilitar informació veraç, legítima i actualitzada, així com de fer un ús diligent i confidencial de les dades d’accés proporcionats.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la informació, continguts i serveis d’aquest lloc web i en especial a no realitzar cap acció que pogués causar danys físics o lògics al sistema així com intentar accedir-hi de manera fraudulenta utilitzant dades d’accés no autoritzats.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador d’usuari. En concret, serà responsable d’escollir, com a clau i com a recordatori de la mateixa, contrasenyes i frases robustes, això és, xifres i lletres i fins i tot, en els sistemes que ho permetin, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d’endevinar. Especialment, l’usuari evitarà escollir paraules del diccionari, paraules que estiguin relacionades amb el mateix (nom de familiar, domicili, data de naixement, etc.) o senzilles d’endevinar (combinacions de noms amb mesos, prefixos i sufixos, etc.). INGERTEC no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

Enllaços amb altres llocs WEB

INGERTEC ofereix enllaços amb altres llocs web que entenem que poden ser d’utilitat per als usuaris.

En els esmentats enllaços no s’aplica els termes i condicions d’aquesta política de privacitat i confidencialitat per tant la inclusió no implica obligació per part de INGERTEC d’accedir als productes o serveis que en elles s’anuncien o venen.

Informació per donar Compliment a la Reglament Europeu de protecció de dades

 

1.         Responsable

Raó Social: GRUPO INGERTEC S.L. (INGERTEC)
NIF: B84534965
Domicilii: Avda. de la Torrecilla s/n Parcela 38 Nave 38 – 14.013  Córdoba -España
Telèfon: 900 897 931
Correu electrónic: info@ingertec.neopruebas.com
Registre Mercantil: inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tomo 22.148, folio 39, hoja M-395162

2.         Finalitad

En INGERTEC tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de:

 • Gestionar i controlar la cartera de clients
 • Poder mantenir la relació amb el client per facturació i cobrament.
 • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.
 • Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, així com els propers esdeveniments o notícies rellevants.
 • Valorar i gestionar, si escau, el seu currículum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

La no acceptació d’aquesta finalitat comporta que no podrem informar-te sobre les nostres novetats i esdeveniments.

INGERTEC es compromet a complir amb la seva obligació referent al secret de les dades de caràcter personal i a la seva obligació de protegir-los, i adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix, està dotat dels mecanismes necessaris al seu abast per evitar, en la mesura del possible, els accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades, sempre tenint en compte l’estat de tecnologia i de conformitat amb la legislació vigent. INGERTEC no es fa responsable de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il•lícites.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades facilitades a INGERTEC, que no es fa responsable de qualsevol falta de veracitat o correcció d’aquestes dades.

3. Conservació de les dades:

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifesti la seva voluntat de suprimir-los.

Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades durant 12 mesos.

No guardarem les teves dades personals per a cap fi durant més temps del necessari i només conservarem les dades personals necessàries en relació amb aquesta finalitat. A més, hem de mantenir certa informació d’acord amb la llei o durant el temps que sigui raonablement necessari per complir amb els requisits normatius, resoldre litigis, evitar fraus i abusos o fer complir els nostres termes i condicions.

.

4.         Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades és l’execució de la prestació del servei corresponent.

L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directa.

La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

No obstant això, et recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les teves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

La base per al tractament dels currículum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat al realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

5.         Destinataris

Les dades es comunicaran a les següents entitats:

 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Les dades poden ser comunicades a les certificadores amb la finalitat que us presentin ofertes de certificació, servint el present avís legal com a consentiment inequívoc. En compliment del que disposa el RGPD, les certificadores a les quals es podrà realitzar la cessió de dades personals són les següents: AENOR, APPLUS, BSI, BUREAU VERITAS, EQA, OCA CERT, TÜV Reynald, TÜV NORD, SGS, ADOK, AUDITORS ISOCERT, ICDQ, URS, RINA que utilitzaran aquestes dades amb la mateixa finalitat i en les mateixes condicions referides.

Les dades poden ser comunicades a les empreses del Grup QUALITAT I GESTIÓ al qual pertany INGERTEC, totes elles pertanyents al sector de consultoria i de formació, amb la finalitat de la gestió centralitzada de les nostres activitats i el compliment de fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients. Així mateix, en cas que ens hagis donat el teu consentiment, es podran cedir les teves dades a aquestes empreses amb la finalitat que t’enviïn comunicacions comercials que puguin ser del teu interès, atenent al teu perfil de client.

6. Transferències Internacionals de dades

No es realitzen.

7. Decisions automatitzades

No elaborarem un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

8. Origen de les dades:

T’informem que només demanem les dades de vostè, sense obtenir-los de altres fonts.

9. Drets

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INGERTEC estem tractant dades personals que els concerneixin, i a la següent informació: les finalitats del tractament; les categories de les dades que es tracten; els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran; si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
 • Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .
 • Els interessats podran sol·licitar la supressió de les dades personals que el concerneixen quan concorri una de les circumstàncies següents: que no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats; que retiri el consentiment i el tractament no es basi en un altre fonament jurídic; que s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; que hagin estat tractats il·lícitament.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. INGERTEC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades tenen dret a la portabilitat, que implica que les dades personals de l’interessat es transmetin directament d’un responsable a un altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament al mateix interessat, sempre que això sigui tècnicament possible.
 • Les persones interessades tenen dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment.

Exercici dels drets: L’exercici de drets s’ha de fer per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a l’adreça de correu electrònic  info@ingertec.neopruebas.com

Dret de reclamació davant l’Autoritat de Control: En el cas que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada en el carrer Jorge Juan, 6 28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es. En tots dos casos, ha d’acompanyar la documentació pertinent.

També pot informar-se en la Guia per al Ciutadà editada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant el següent enllaç:  http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf

 

Termes i condicions del Auto-pressupost

1. INGERTEC proporciona els pressupostos merament a títol informatiu. Un pressupost final ha de ser aprovat després de la comprovació que les dades introduïdes en el qüestionari s’ajusten a la realitat.

2. El client no adquireix cap compromís amb INGERTEC pel simple fet de demanar un auto-pressupost

3. El client coneix i accepta la política de privacitat i els avisos legals publicats en aquesta pàgina web.

4. La present oferta ha estat la base de la informació subministrada pel client, no fent-se responsable INGERTEC, d’aquella informació que no sigui fidedigna, o sense el consentiment dels seus titulars