Publicat el Projecte de Modificacion de l'Esquema Nacional de Seguretat - Ingertec
LlamarPresupuesto

Publicat el Projecte de Modificacion de l’Esquema Nacional de Seguretat

26 Noves modificacions al projecte de l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat) per la confiança en l’ús de mitjans electrònics.

Prenent com a base la informació recopilada de totes les administracions públiques, el Ministeri d’Hisenda i en col·laboració amb el Centre Criptológico Nacional s’ha publicat recentment el Projecte de modificació de l’Esquema Nacional de Seguretat.

Projecte de Modificacion de l'Esquema Nacional de Seguretat

 

L’Esquema Nacional de Seguretat té per objecte establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics i està constituït per principis bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació.

Les principals modificacions que s’introduiran podem esmentar:

Qualificació del personal per a les Auditories de Seguretat
Segons l’article 15, es requerirà la qualificació del personal per a les tasques d’auditoria de seguretat, exigint als proveïdors la necessària participació de professionals qualificats per a la prestació de serveis.

Mesures compensatòries de Seguretat
Com a novetat, segons l’article 19 serà possible reemplaçar les mesures de seguretat de l’annex II per altres compensatòries que permetin protegir equivalent o millorada enfront dels riscos identificats. L’aplicació de mesures compensatòries s’haurà de detallar i justificar-se en la Declaració de Aplicabilitat, que estarà signada pel responsable de seguretat.

Especificació Tècnica per Auditories de seguretat
Está previsto el desarrollo de una instrucción técnica con el objeto de regular el desarrollo de las auditorías de seguridad previstas por el ENS

Notificació d’Incidents
L’article 36 introdueix la necessitat de notificar al Centre Criptològic Nacional tots els incidents que tinguin un impacte significatiu en la seguretat dels serveis i informació.

Nuevo Conjunto de Instrucciones Técnicas
A més està previst desenvolupar un conjunt d’Instruccions Tècniques de Seguretat d’obligat compliment, relatives a:

Puede interesarte...  ISO 10667 Garantia d'èxit en la Selecció de Personal

D’altra banda, s’inclouen altres modificacions en les mesures de seguretat de l’Annex II de l’ENS que afecten tant als requisits de seguretat com als seus nivells aplicables.

Noves modificacions al projecte de l'ENS

Noves modificacions al projecte de l'ENS

 

Deixa un comentari