Publicat el Reial decret sobre Eficiència Energètica - Ingertec
LlamarPresupuesto

Publicat el Reial decret sobre Eficiència Energètica

Les grans empreses estan obligades a realitzar una auditoria per millorar el seu consum Energètic.

Publicat el Reial decret sobre Eficiència EnergèticaEl Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que  trasllada la Directiva d’Eficiència Energètica  2012/27/UE referent a auditories energètiques, promoció de l’eficiència del subministrament d’energia i acreditació d’auditors i proveïdors de serveis energètics.

Es preveu un termini de 9 mesos des de la data d’aprovació / publicació del Reial decret perquè les grans empreses obligades pel RD tinguin fetes les seves auditories

Auditories Energètiques Obligatòries

Els subjectes Obligats són 

  • Les grans empreses de  més de 250 treballadors o més de  50 milions d’euros de volum de negoci.
  • Les auditories energètiques hauran de cobrir, almenys, el  85% del consum total d’energia del conjunt de les seves instal·lacions
  • Hauran de realitzar-se almenys cada quatre anys.

Eximents d’Auditories Energètiques Obligatòries

L’auditoria energètica podrà ser substituïda per un Sistema de Gestió Energètic certificat per entitat independent 

  • ISO 50001
  • ISO 14001 o un EMAS, que inclogui dins del sistema una auditoria energètica amb l’abast mínim fixat.
Puede interesarte...  Certificació de projectes de I+D+ I

Deixa un comentari