Sistema de Gestió de Prevenció de Delictes - Ingertec
LlamarPresupuesto

Sistema de Gestió de Prevenció de Delictes

EVITI SANCIONS
QUE PUGUIN
PARALITZAR
LA SEVA ACTIVITAT

Saps que?

question1  Des de l’1 de Julio de 2015 les empreses tenen Responsabilitad Penal per delictes comesos pels seus administradors, directius i empleats

La Reforma del Codi Penal estableix que les empreses poden ser condemnades penalment per delictes comesos pels seus administradors, directius i empleats, que beneficiïn de forma directa o indirecta a l’empresa, si no s’ha exercit sobre ells el degut control..

Com Evitar la Responsabilitat penal?

question1 Mitjançant l’existència d’un programa de prevenció o “Compliance Penal”, que doni lloc a una reducció substancial del risc de comissió de delictes per part de l’empresa o fent un pas més Implantant un Sistema de Gestió de prevenció de Delictes.. 

Sistema de Gestió de Prevenció de Delictes

Que ens Aporta un Corporate Compliance Penal?

A INGERTEC hem dissenyat un pla de compliment normatiu o degut control on s’estableixen mecanismes de  defensa penal preventiva de manera que serveixi a més com a atenuant de la responsabilitat penal de les organitzacions en haver establert, abans del judici oral, mesures eficaces per prevenir i descobrir els delictes.

question1 Diagnòstic i anàlisi de riscos delictuosos.

question1 Informe de recomanacions

question1 Monitoratge dels sistemes de control

question1 Formació

question1 Informes periòdics de nivell de compliment

Per què Implantar un Sistema de Gestió de Delictes?

Un Sistema de Gestió de Prevenció de Delictes es tracta d’un sistema certificable que suposa per a les organitzacions la  obtenció d’un reconeixement (certificació) emesa per un tercer independent i de prestigi, que verifica la implantació, manteniment i millora d’un sistema de gestió eficaç per a la prevenció de delictes.

El seu principal objectiu és minimitzar la possibilitat i les conseqüències que es comenten delictes en el si de les organitzacions que ho apliquin, contribuint a  disminuir el risc penal de les empreses i si escau, a  reparar i disminuir els efectes dels delictes comesos.

Puede interesarte...  ISO 10667: EINA A RRHH

Els seus principals beneficis són:

question1 Permet comprovar la diligència de la persona jurídica en la prevenció, control, denúncia i reparació dels delictes a ella imputats.

question1 Obre la possibilitat d’atenuar i si escau a eximir de la seva responsabilitat.

question1 Es redueix el risc penal.

question1 Reforç i millora de la imatge de marca.

Deixa un comentari