LlamarPresupuesto

Termes i condicions del Auto-pressupost

Termes i condicions del Auto-pressupost

1. INGERTEC proporciona els pressupostos merament a títol informatiu. Un pressupost final ha de ser aprovat després de la comprovació que les dades introduïdes en el qüestionari s’ajusten a la realitat.

2. El client no adquireix cap compromís amb INGERTEC pel simple fet de demanar un auto-pressupost

3. El client coneix i accepta la política de privacitat i els avisos legals publicats en aquesta pàgina web.

4. La present oferta ha estat la base de la informació subministrada pel client, no fent-se responsable INGERTEC, d’aquella informació que no sigui fidedigna, o sense el consentiment dels seus titulars