UNE 179002 Empreses de Transport Sanitari - Ingertec
LlamarPresupuesto

UNE 179002 Empreses de Transport Sanitari

ISO 9001 Requisits de la Norma UNE 179002

Empreses de Transport Sanitari

La Nova Ordre Ministerial PRE 1435/2013:

Aquesta ordre és obligatòria per a aquelles entitats que realitzin transport sanitari per carretera, ja sigui públic o privat complementari i, entrarà en vigor l’1 gener 2014.

Aquesta Norma afectará fonamentalment al règim jurídic de les autoritzacions de transport sanitari per carretera. Així, l’Ordre preveu l’atorgament d’una única autorització a l’empresa d’ambulàncies, amb expedició de còpies certificades d’aquesta referides a cada un dels vehicles dels què disposi l’empresa. Per tant, queda derogada l’Ordre Ministerial de 3 de setembre de 1998. ISO 9001 Requisitos de la Norma UNE 1790002 En aquesta nova Ordre es regulen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació del personal de les ambulàncies, constituint una completa renovació de la normativa legal que a partir d’ara regularà el sector del transport sanitari.

Entre altres, la norma UNE 179002: 2008 (Serveis sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat per a empreses de transport sanitari), podem destacar el requisit d’estar en possessió del certificat ISO 9001.

Per què escollir a INGERTEC?

En INGERTEC tenim 100% d'empreses certificades, totes les empreses que han passat l'auditoria de certificació amb INGERTEC s'han certificat.

Ens adaptem al client, a la seva necessitat, al seu temps per aconseguir l'èxit de la certificació de manera ràpida i eficaç.

Comprovi, truqui'ns al 900 897 931  o escriviu-nos a  info@ingertec.com Contacta Amb Nosaltres

Comprovi mateix vostè pot saber el preu d’una consultoria per a la implantació del seu sistema de manera immediata i sense cap compromís per la seva banda, realitzant un Pressupost On Line

Comprovi ara mateix i conegui el seu cost. Pressupost Onine Normas ISO

Puede interesarte...  Publicat el Projecte de Modificacion de l'Esquema Nacional de Seguretat

Deixa un comentari