UNE 66181 PRESSUPOST ON-LINE.
LlamarPresupuesto

UNE 66181 Qualitat e-Learning

Certifiqui la qualitat de la seva plataforma e-learning

AUTO PRESSUPOST ONLINE

LI TELEFONEM NOSALTRES

CONTACTA’NS

REFERÈNCIES INGERTEC

ON ESTEM

UNE 66181 per una formació de qualitat

El sector de la formació virtual (E-LEARNING) es troba en auge i cada dia compta amb més alumnes, impulsat pel continu avanç de les tecnologies de la informació i d’Internet, que proporcionen una novaforma d’aplicar els avenços pedagògics i eliminant les barreres de la manca de temps, horaris, dificultat en desplaçaments, etc.

Aquesta situació ha impulsat el desenvolupament de la normativa UNE 66181 que específica les directrius per a la identificació de les característiques que defineixen la qualitat de la formació virtual amb relació als potencials clients o compradors.

Objectiu de la norma UNE 66181

Permetre, d’una banda, als proveïdors de formació virtual identificar la qualitat de la seva oferta d’una forma clara i reconeguda, i millorar la seva comercialització; i de l’altra, als alumnes i clients, seleccionar l’oferta formativa que millor s’adeqüi a les seves necessitats i expectatives.

A qui va dirigida la norma UNE 66181?

L’estàndard UNE 66181 està orientat per a la seva aplicació en el cas de l’ensenyament virtual no reglat, tot i que per la seva generalitat pot estendre el seu ús a altres sistemes educatius, inclòs l’universitari, en els quals es duguin a terme accions de formació virtual, tant en modalitat d’autoformació, teleformació, o formació mixta.

Per que certificar-nos en UNE 66181?

facilidades-reputación

Prestigi

economia

Sostenibilitat del Negoci

potencial-desarrollo

Un potencial per al desenvolupament

¡NO ES QUEDI ENRERE I CERTIFÍQUESE!
De forma senzilla, ràpida i econòmica

Què són els Paràmetres de la Qualitat i-LEARNING?

Per tal de millorar la satisfacció dels clients, aquest estàndard UNE 66181 estableix un model de qualitatbasat en una sèrie d’indicadors de qualitat que representen factors de satisfacció dels clients, cadascun dels quals es descomponen en atributs clau sobre els quals es pot actuar per millorar el factor de satisfacció corresponent.

El nivell de qualitat d’una acció formativa vindrà determinat per la combinació del nivell de satisfacció associat a cada factor

Factors de satisfacció de clients:

  • Nivell de reconeixement de la formació per a l’ocupabilitat.
  • Metodologia d’aprenentatge.
  • Accessibilitat ..

Aquests factors ens ajuden a definir les condicions que han de complir els entorns, productes i serveis perquè siguin comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones.

CONTACTA’NS

Què obtinc en contractar a INGERTEC?

valor1

+ de 20 anys
d’experiència

valor2

100% d’empreses
certificades a la primera

valor3

9 de cada 10 clients
tornen a contractar-nos

valor4

Ràpids i eficients.
Complim amb els terminis.

Comptem amb la confiança de

Col·laborem amb